Kart kilitler, kartlara entegre edilen yetkilendirmeye göre tepki verir. Kart okutularak kilit sistemine sinyal gönderilir.