Garanti Şartları

ZKTeco aşağıda anlatılan şekilde müşterilerine 1 yıllk sınırlı donanım garanti yetkisi verir:
ZKTeco tüm donanımsal ürünlerinin malzeme veya işçilik kusurlarından arınmış olduğunu ZKTeco teknik şartnamesinde garantiler. Donanım sistem sorunu ortaya çıkması durumunda, ZKTeco ürünü 15 gün içinde tamir edecek veya değiştirecektir. Ürün ZKTeco’ya müşteri tarafından gönderilmeli ve geri gönderimi için ödemesi yapılmalıdır. Yenilenen ürünler için garanti eski ürünün garantisinin kalanı veya 60 gündür.

Garanti Başlangıç Tarihi Bildirimi

Tüm ZKTeco garantileri Ticari veya Vergi Faturasındaki tarihden itibaren etkindir. Tüm garanti talepleri garanti bitiminden önce gönderilmeli.

Garanti Sınırlamaları

Garanti, ZKTeco ürünlerinin uygun kullanımı ve ZKTeconun yazılı izni olmadan donanım değişikliği yapılmaması, ürünün seri numarası silinmemiş, ürüne zarar verilmemiş olması şartlarında sağlanır. Bu garanti koşulu diğer tüm hakların, koşulların ve garantilerin üstündedir. ZKTeco belirli bir amaç için kalite, performans, yada uygunluk olmak üzere örtülü veya açık hiçbir beyan veya garantide bulunmaz.

ZKTeco, zararların ihtimali bildirilmiş olsa dahil hiçbir koşul altında ürünün kullanımından yahut yetersizliğinden kaynaklanan direk veya dolaylı, arizi veya neden olunan zararlardan sorumlu değildir.

ZKTeco, kar-gelir kaybı, veri kaybı veya tüm diğer kayıp maliyetlerinden kaynaklanan hiçbir masraftan sorumlu tutulamaz.

ZKTeco doğrudan veya dolaylı olarak ürünlerinin kullanımı sonucunda oluşan ölüm veya yaralanmalardan sorumlu olmayacaktır.