Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri, marketin bütün parçalarınınn bir araya geldiği fabrikadan raflara kadar köprü kuran bir sektördür. Altı sigma metadolljisinin bir sonucu olarak modern üretim süreçleri kaliteyi arttırırken kaybı azaltır. Bu trend üretimden raflara geçiş sürecini hızlandırır ve maliyetleri azaltır. Tedarik sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli meselelerden biri envanterin taşınırken veya fabrikadayken çalınması, kaybolması veya zarar görmesi tehlikesidir.

Çözümler

ZKTeco’nun IP66 and IP65 sınıfındaki su geçirmez video kamera ve access kontrol çözümleri dayanıklı güvenlik ürünleri sunar. Bunlar sayesinde ürünlerin kaydı düzgün bir şekilde takip edilebilir. Yüksek değerli ürünler daha sıkı kontole ve raporlamaya ihtiyaç duyar. ZKTeco inBio serisinin okuyucuları ve ZKTeco Network Video ürünleri gibi bağımsız veya daha büyük bir sistemin parçası olan biometrik ürünleri esneklik ve maliyet etkinliği sağlayarak bu ihtiyaçlarınızı karşılar.
ZKTeco’nun GPRS ve IP65 sınıfındaki taşınabilir S922 zaman kontrol cihazı mobil işgücü yönetimi için ideal çözümler sunar.

Zorluklar

  • Önemli ürün parçalarının korunması
  • Hırsızlığa karşı takip kayıtların sıkı tutulması
  • Operasyon ve güvenlik elemanlarının eğitilmesi
  • Ulaşım zinciri için access kontrol onayı
  • Üretim zinciri güvenlik süreçlerinin kurulması

İhtiyaçlar

  • Inovatif ve efektif fiziksel güvenlik çözümleri
  • Kimlik ve giriş prosedürleri onayı
  • Fabrikada, nakliyede ve kabulde daha sıkı güvenlik
  • Yüksek değerli ürünler için biometrik access kontrolün yüksek güvenlik seviyesi
  • Ağ bağlantılı yüksek kalite video, access kontrol ve sistem yönetimi