Sağlık Kurumlarında Güvenlik

Bu zorlu market dünyanın değişen demografikleriyle birlikte önemini daha da arttırıyor. İnsanların ortalama yaşam süresi gittikçe artıyor. Daha fazla hasta, sağlık hizmetlerini devam ettirebilmek için daha fazla tesis gerektiriyor. Güvenlik ihtiyaçları da bunlarla birlikte artmakta. Operasyon maliyetini düşürme, hasta beklentilerini karşılama ve uygun maliyetli güvenlik çözümleri bulma, IP temelli teknolojilere geçmek için sürdürülebilir aşamalı bir plandır.

Çözümler

C3 RFID kart ve PIN giriş kontrol çözümleri eski giriş kontrol sistemlerini hali hazırdaki RFID kartlarla yükseltirken uygun maliyetli standardizasyon sağlar. Yeni tesisler üretildiğinde veya daha yüksek güvenlik gerektiğinde; FAC700, denetim ve uyum ihtiyaçları için RFID biometrik doğrulama sağlar. Geniş çeşitlilikte bağımsız biometrik çözümler, uygun maliyetli güvenlik sağlar. Tamamlayıcı IP video ürünleri güvenlik ihtiyaçlarınız için güvenilir ve uygun maliyetli seçenekler sunar.

Zorluklar

 • Dağılmış tesislerin artması
 • Standartlaşan güvenlik ürünleri
 • Fiziksel güvenlik sistemlerinin maliyet sınırlaması
 • Eski güvenlik ürünlerini etkili şekilde iyileştirmek
 • Yüksek güvenlik beklentisi
 • Travma ve acil odaları şiddeti
 • Hastalar kadar çalışanlarıda korumak
 • Kayıtlarda gizliliğe uyma (HIPPA)

İhtiyaçlar

 • Yüksek dayanıklılık ve kullanılabilir sistemler.
 • Küçük tesisler için daha uygun maliyetli çözümler
 • Kritik bölgelerde yüksek düzey giriş kontrol
 • Güvenlik için daha düşük Lower operasyon maliyeti
 • Uygun maliyetli eski ürünleri iyileştirme seçenekleri
 • Yükselen uyum gereksinimi karşılaması